#1 #2


Hay đến giây cuối cùng sex gái ngon của gái ngon gái xinh Mẹ sao mẹ không ăn Tôi ngẩng đầu, thấy mẹ kế vẫn chưa động vào bát, liền hỏi. Không. không vội. Mẹ thích nhìn con ăn Dù sao mẹ cũng có thể ăn, lát nữa con dọn dẹp Mẹ kế cười nói. Mẹ. mẹ như vậy không tốt sao. Mẹ mẹ như thế này. Con. con. Không sao, mẹ đừng lo cho con. ăn bao nhiêu cũng được. bạn có thể, nó tốt cho cơ thể của bạn. Mẹ kế mang cho tôi một bát yến sào khác. Ờ chậc chậc Mẹ, vậy thì con sẽ bất lịch sự Tôi ăn ngấu nghiến. Mẹ kế vẫn ngồi nhìn tôi ăn no nê tại bàn, bà không đụng đến bát đũa, nhìn tôi ăn xong bà nói với tôi Bát đũa để trên bàn, con đi nghỉ trước đi cứ để mẹ đến. Ừm. ừm. vậy con về phòng trước.